Kunst op de werkvloer

Workshops en training

Een dagdeel of dag op een mooie locatie in de stad of juist buiten in de natuur.

De ‘TIME-SPACE OASE’

Het creatieve proces is ondoorgrondelijk. Er is veel over gezegd en geschreven maar in de praktijk blijft het vaak moeilijk om daar een praktische invulling aan te geven. In een beroemde toespraak van John Cleese “On how to be creative” worden praktische tips gegeven om dit proces vorm te geven. Cleese stelt dat creativiteit geen talent is maar een “mode of operating”. Het is ook niet afhankelijk van het IQ. Oftewel, iedereen beschikt over creatieve vermogens maar er is een bepaalde modus nodig om het tot uiting te laten komen. Deze modus noemt hij de “open mode” waarin je spelenderwijs nieuwe ideeën genereert.

Workshop
In deze workshop verlaten we de gesloten modus en begeven wij ons in een TIME-SPACE OASE.  Door middel van zelfonderzoek, ontspanning, deelrondes en creatieve beeldende werkvormen stappen wij in een creatief avontuur. Zo leer je jezelf en de ander (op)nieuw kennen.

Creatief en authentiek handelen ontstaat als we de controle  en de angst om fouten te maken, loslaten, met een open blik naar een probleem kijken, zonder oordeel en vol vertrouwen. Dan worden we verrast door wat ons werkelijk beweegt en zijn we vrij in het maken van keuze’s, elk moment opnieuw.

 

Share this: